Instructies / Scholing

INSTRUCTIES

Om optimaal de ABCmuziek methode te gebruiken is er een introductie: hoe de methode te gebruiken. Dat kan via Zoom met het hele team of ‘live’. Voor een live instructie is het van belang dat er een substantiële groep luisteraars is. Nog beter als er meerdere scholen betrokken zijn. Een instructie betekent actief muziek maken. We gaan zingen en een aantal lesactiviteiten uitvoeren en toelichten. Het hoe en waarom wordt direct duidelijk. Centraal staat daarbij de doorgaande leerlijn, de  inhoudelijke opbouw van de methode. Kortom wat leren de kinderen (koppeling met de kerndoelen en SLO doelen).

SCHOLING
bestaat uit 3 vormen: cursus 8 weken, workshop dagdeel en instructie van 1.5 uur.

De makers van de methode bestuderen samen met de deelnemers van de scholing de leerlijnen en modules op inhoud en werkwijze.
Daarbij gaan we op onderzoek uit wat het beste werkt voor de leerlingen en leerkrachten van jouw school (maatwerk tot op bouwniveau).
– Hoe kunnen we deze hybride methode (digitaal/video en analoog/muziekwerkboeken) zo efficiënt mogelijk gebruiken in de klas (qua tijd en mogelijkheden)?
– Wat leren de leerlingen in een opbouw van groep 1/2 tot groep 8 aan de hand van de Music Morphing Method (MMM)?

Dat alles aan de hand van:
– De online video’s.
– De leerlijn per periode/module.
– Het lesboek docent.
– Het muziekwerkboek voor de leerlingen.

– Er is een cursus van 8 weken voor geïnteresseerde leerkrachten.
– Er is een workshop voor PABO studenten en ODM (Opleiding Docent Muziek) conservatorium studenten om hen wegwijs te maken in de methode.
– Er is een instructie (via ZOOM) voor het het hele schoolteam voor gebruik van de methode.

OPLEIDING

– M4ME post-hbo opleiding aan het Conservatorium van Amsterdam

Schrijf je in via veerdonk@xs4all.nl

 

Cursus voor leerkrachten

Workshop PABO ODM studenten

Instructie schoolteam

M4ME post-hbo opleiding CvA