Instructies / Scholing

ZOOMSESSIES in februari 2023

Wil je meer weten over de werkwijze van deze hybride methode schrijf je dan in voor een zoomsessie.

In februari ’23 zijn er 3 woensdagmiddagen waarin de methode wordt uitgelegd door de makers. Hier kun je met al je vragen terecht en afspraken maken voor aparte zoomontmoetingen met jouw schoolteam.

8  februari    sessie 1  15.00u – 15.50u en       sessie 2  16.00u – 16.50 u
15 februari    sessie 1  15.00u – 15.50u en       sessie 2  16.00u – 16.50 u
22 februari   sessie 1  15.00u – 15.50u en       sessie 2  16.00u – 16.50 u

Schrijf je via onderstaand mailadres in voor een sessie dan sturen wij je een zoomlink. We willen je heel graag spreken!

muziekonlineindeklas@gmail.com

INSTRUCTIES

Om optimaal de online methode te gebruiken is een introductie: hoe de methode te gebruiken heel relevant. Dat kan via Zoom met het hele team of ‘live’. Voor een live instructie is het van belang dat er een substantiële groep luisteraars is. Nog beter als er meerdere scholen betrokken zijn. Een instructie betekent actief muziek maken. We gaan zingen en een aantal lesactiviteiten uitvoeren en toelichten. Het hoe en waarom wordt direct duidelijk. Alle bouwen krijgen een toelichting over de te bereiken doelen met de kinderen en last but not least: hoe werkt website.

SCHOLING
bestaat uit 3 vormen: cursus 8 weken, workshop dagdeel en instructie van 1.5 uur.

De makers van de methode bestuderen samen met de deelnemers van de scholing de leerlijnen en modules op inhoud en werkwijze.
Daarbij gaan we op onderzoek uit wat het beste werkt voor de leerlingen en leerkrachten van jouw school (maatwerk tot op bouwniveau).
– Hoe kunnen we deze hybride methode (digitaal/video en analoog/muziekwerkboeken) zo efficiënt mogelijk gebruiken in de klas (qua tijd en mogelijkheden)?
– Wat leren de leerlingen in een opbouw van groep 1/2 tot groep 8 aan de hand van de Music Morphing Method (MMM)?

Dat alles aan de hand van:
– De online video’s.
– De leerlijn per periode/module.
– Het lesboek docent.
– Het muziekwerkboek voor de leerlingen.

– Er is een cursus van 8 weken voor geïnteresseerde leerkrachten.
– Er is een workshop voor PABO studenten en ODM (Opleiding Docent Muziek) conservatorium studenten om hen wegwijs te maken in de methode.
– Er is een instructie (via ZOOM) voor het het hele schoolteam voor gebruik van de methode.

 

Cursus voor leerkrachten

Workshop PABO studenten

Instructie schoolteam