Home

ABCmuziek.nl verbindt en zoekt naar de muziek in ieder kind!

Logo ABC 1 AquaGroen

 + 500 video’s

+150
Enthousiaste scholen

WAT?

Muziek online in de klas is de nieuwe hybride muziekmethode ontwikkeld in samenwerking met Muziekschool Amsterdam. Het hart van de methode bestaat uit online interactieve lesvideo’s voor groep 1 t/m 8. Daarnaast zijn er lesboeken voor leerlingen en docent. Traditie verbonden met digitale vernieuwing.

HOE?

Elk schooljaar volgen de leerlingen via een kalender een aantal online video’s per week. Deze doorgaande leerlijn garandeert dat de leerlingen de kerndoelen en SLO doelen halen. Veel thema’s komen aan bod met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. De methode kan ook in modulevorm gebruikt worden.

WIE?

Online muziekdocenten Barbe, Maartje, Evert-Jan en Laureen gaan actief met de kinderen aan de slag zodat de kinderen het gevoel krijgen dat de muziekdocent daadwerkelijk in de klas staat. Deelname van de leerkracht kan van minimaal tot zeer betrokken zijn. De inzet van een externe muziekdocent sluit perfect aan bij de methode.

WAAROM?

ABCmuziek benadert het vak muziek even serieus als rekenen en taal. Een doorgaande leerlijn is vanzelfsprekend. De online vorm biedt een oplossing in het steeds drukkere bestaan van de leerkracht. Ieder kind verdient het om op zijn/haar manier te kunnen zingen, spelen, luisteren, componeren, presenteren…Onze wens is dat leerlingen na groep 8 met een goedgevulde muzikale rugzak naar het VO gaan. Wij hopen hier met ABCmuziek in te voorzien!

ABCmuziek in de praktijk: Barbe op bezoek in een basisschool in Landsmeer.

MMM
MMM
Zingen

Zingen staat centraal in deze methode omdat liedjes alle domeinen raken en kinderen direct muzikaal activeren. Met de muzikale parameters (het muzikale DNA) toonhoogte, toonduur, toonsterkte en toonkleur geven de kinderen liedjes zelf hun definitieve interpretatie  (ownership) en kunnen presenteren in verschillende stijlen en culturen.

Luisteren

Luisteren is de basis voor muziek maken en muziek beleven wat terugkomt in alle domeinen. Deze vorm van muzikaal gedrag loopt als rode draad door de methode met impliciete en expliciete luisteropdrachten.

Improviseren

Improviseren is belangrijk om kinderen ‘vrij’ te maken en ‘open’ te houden. Ze ontwikkelen hun creativiteit en mogen fouten maken om zichzelf en muziek beter te leren kennen. 

Componeren Noteren

Bij Componeren gaan we meestal uit van een lied. Met de muzikale bouwstenen van dit lied schrijven de leerlingen bijvoorbeeld een voorspel, een nieuwe melodie, een eigen couplet... We hanteren de bouwstenen van het domein Noteren.

Presenteren

Presenteren is het eindresultaat van de gestelde doelen. Alle muzikale afspraken zijn gemaakt (produceren). Ieder kind weet wat er van hem/haar wordt verwacht. Presentaties kunnen op vele manieren plaatsvinden. Aan het eind van een les in de klas voor de leerkracht en/of andere kinderen, voor de ouders, voor de hele school, voor… 

Reflecteren

Reflecteren komt altijd aan bod in de standaard videoles LIEDJES VAN DE WEEK, een terugblik en moment van reflectie. Daarnaast is er de mogelijkheid voor kinderen om te reflecteren in hun muziekwerkboek op de laatste bladzijde waar staat: wat hebben we geleerd? Wat is het belangrijkste wat ik heb geleerd? 

Produceren

Produceren is een vorm van muzikaal gedrag gekoppeld aan reflecteren en keuzes maken. Tijdens dit proces bepalen de kinderen hoe het lied uiteindelijk moet klinken. Kinderen geven de liedjes zelf vorm met gebruik van de muzikale parameters (ownership). Wat wordt de vorm, het tempo, de dynamiek? Wie zingt wat (solo, hele groep)? 

Informeren

Informeren is in deze methode alle kennis van de muzikale begrippen die kinderen nodig hebben om actief met muziek bezig te zijn. De begrippenlijst tref je in elke periode aan onder de knop: leerlijn.  

Bewegen

Bewegen en dansen zijn in deze methode gedragsvormen die muzikale activiteiten ondersteunen. Kinderen bedenken ook hun eigen ‘moves’. Soms zijn de bewegingen illustratie voor de tekst, een andere keer zijn het danspassen die horen bij de muziekstijl.  

Spelen

Spelen is een vorm van muzikaal gedrag waarbij de kinderen een instrument nodig hebben. Het meest voor de hand liggende instrument is hun eigen lichaam. Naast bodypercussie is ‘luchtspelen’ een slimme manier om de kinderen een fysieke ervaring te geven van spelen (tokkelen, slaan, strijken, blazen, toetsen) op een instrument. Spelen op zelfgemaakte instrumenten en eenvoudige schoolinstrumenten komt regelmatig aan bod.

Leerlijn en module

De muziekmethode kan op twee manieren gebruikt worden.
1. Als doorgaande leerlijn, waarbij je het hele programma middels een kalender doorloopt.
2. In de moduleversie, waarbij je zelf een keuze maakt uit de aangeboden thema’s en deze naar eigen mogelijkheden in je lesrooster inpast.

De doorgaande leerlijn:

In de doorgaande leerlijn is er een vaste volgorde van de videolessen.
Gedurende het hele schooljaar komen in vijf periodes alle thema’s aan bod.

De modules:

In de moduleversie maak je een keuze uit de verschillende thema’s en roostert die gedurende schooljaar naar eigen inzicht. Het kalenderoverzicht blijft bestaan maar nu niet ingedeeld in weken en dagen maar je volgt simpel de nummers van de video’s.

Het schooljaar bestaat uit vijf periodes van zes weken

  • Periode 1 tot de herfstvakantie
  • Periode 2 tot de kerstvakantie
  • Periode 3 tot de voorjaarsvakantie
  • Periode 4 tot de meivakantie
  • Periode 5 tot de zomervakantie

Kort overzicht van de inhoud van de videolessen per schooljaar in de leerlijn.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal staat altijd handig naast de video’s waarmee je werkt zodat je snel toegang hebt tot de leermiddelen.

Bladmuziek
Hier tref je alle liedjes aan in notenschrift van de desbetreffende periode (leerlijn) of thema (module).

Liedjes
Alle video’s met liedjes uit de desbetreffende periode of thema op een rij in een zangversie en instrumentale versie om los mee te oefenen.
Alle audio in mp3 met liedjes uit de desbetreffende periode of thema op een rij in een zangversie en instrumentale versie om los mee te oefenen.

Lesboek docent
Per periode of thema zijn alle video’s uitgeschreven als lesmateriaal (per lesvideo één A4). Hiermee kan de leerkracht/ vakdocent de inhoud differentiëren en aanpassen aan het niveau van de leerlingen en eigen mogelijkheden.

Muziekwerkboek leerlingen
Dit werkboek beslaat een heel schooljaar en bestaat uit aanvullend en verdiepend lesmateriaal. Aan het eind van het schooljaar heeft ieder kind een waardevol eigen muziekboek met daarin alles wat ze hebben geleerd. Zo ervaren de leerlingen muziek (wat natuurlijk leuk is!) ook als een serieus vak.
Toets: aan het eind van ieder thema toetst de leerling zichzelf in het muziekwerkboek. Zo wordt zelfreflectie gestimuleerd en krijg de leerkracht een goed beeld over de behaalde doelen.

Leskaarten
Printbare leskaarten vol muzikale spelletjes die met de leerlingen actief in de klas gebruikt kunnen worden.

Instructie 
Om lekker met het materiaal aan de slag te gaan, kunnen alle docenten via zoom een instructie krijgen.

Scholing 
Om nog beter te kunnen werken met de methode en het vak muziek inhoudelijk, bestaat er een scholing voor leerkrachten die gegeven wordt door de makers van deze methode.

Bij de bovenstaande voorbeelden zijn we uitgegaan van de doorgaande leerlijn. Het materiaal voor de moduleversie is hetzelfde maar hier kun je je eigen route en tempo bepalen.

Implementatie van de methode  
Januari     ’23            komt het lesmateriaal uit van periode 1.
Augustus  ’23            komt het lesmateriaal van periode 2 erbij.
Januari     ’24            komt het lesmateriaal van periode 3 erbij
Augustus  ’24            komt het lesmateriaal van periode 4 en 5 om de methode  compleet te maken.

KOSTEN:

GRATIS te gebruiken en uit te proberen in heel het schooljaar 23/24

Vanaf aug. ’24  zijn de kosten: €250,- per school per jaar ongeacht aantal leerlingen.

Hartelijke groeten,

Namens het MuziekOnline in de klas – team

Hans van de Veerdonk
Ronald Schmitz

Powered by Muziekschool Amsterdam

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dan sturen we je een mail zodra we live gaan

* indicates required

Door aan te melden ga je akkoord met de privacy voorwaarden