Terug

Bonus Les – Sinterklaas – 3

Bonus Module - Sinterklaas

Sinterklaas

Video 3

Doelen:

De kinderen kunnen:
- het verschil horen tussen harde en zachte muziek.
- het lied Daar wordt op de deur geklopt zingen als een BALLAD en vooral werken met dynamiek, met hard en zacht zingen.
- hun eigen versie uitvoeren van dit lied met dynamiek als muzikale tool.

Daar wordt op de deur geklopt

Weer een bericht van de Sint: nog niet alle Pieten willen komen. Sommigen van hen willen niet zo’n snelle muziek. Kan er een lied bij dat rustiger en zachter is? Groet van Sint.