Lesmateriaal

Meer informatie volgt binnenkort: 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal staat altijd handig naast de video’s waarmee je werkt zodat je snel toegang hebt tot je leermiddelen.

Bladmuziek
Hier tref je alle liedjes aan in notenschrift van de desbetreffende periode (leerlijn) of thema (module).

Liedjes clips
Hier staan alle video’s met liedjes uit de desbetreffende periode of thema op een rij.

Lesboek docent
Per periode of thema zijn alle video’s uitgeschreven als lesmateriaal (per lesvideo één A4). Hiermee kan de leerkracht/ vakdocent de inhoud differentiëren en aanpassen aan het niveau van zijn leerlingen en eigen mogelijkheden.

Muziekwerkboek leerlingen
Dit werkboek beslaat een heel schooljaar en bestaat uit aanvullend, verdiepend lesmateriaal. Aan het eind van het schooljaar heeft ieder kind een waardevol eigen muziekboek met daarin alles wat ze hebben geleerd. Zo ervaren de leerlingen muziek (wat natuurlijk leuk is!) ook als een serieus vak.

Leskaarten
Uitprintbare leskaarten die in de klas gebruikt kunnen worden om actief met de kinderen muzikale spelletjes te doen.

Scholing
Om nog beter te kunnen werken met de methode en het vak muziek, bestaat er een scholing die gegeven wordt door de makers van deze methode.

Kort overzicht van de inhoud van de videolessen van per schooljaar in de leerlijn.

Groep 1/2

De kinderen worden uitgedaagd mee te doen aan alle vormen van muzikaal gedrag (zingen, luisteren, spelen, bewegen, improviseren, componeren, transformeren, produceren, presenteren en tot slot reflecteren) in actieve werkvormen met muzikale spelletjes geënthousiasmeerd door ‘de digitale muziekjuf’. In hun muziekwerkboek komen alle domeinen aan de orde op het niveau van de kinderen. Ze lezen, schrijven, componeren met als einddoel: wat hebben we deze periode geleerd?

Ieder schooljaar wordt afgesloten met een voorstelling waarin het lesmateriaal van dat jaar centraal staat. Dit kan online of in overleg live op school met eventueel musici uit de buurt.

Groep 3
Iedere dag een video omdat hier de fundamenten worden gelegd waarop de komende jaren wordt verder gebouwd. De koppeling met lezen en schrijven staat centraal in groep 3. Muziek biedt daarmee ondersteuning aan het taalonderwijs. Periode 1 staat in het teken van de Boekenweek met het thema Voorleesfee.

Groep 4

In groep 4 bestaat elke periode uit zes weken met 5 video’s per 2 weken. Maat en ritme staan centraal. In het thema ‘Clapping games’ leren kinderen ritmes zingen, spelen en improviseren met bodypercussie. In ‘Ritmes rond de wereld’ zingen de kinderen liedjes uit Ghana, Marokko, Brazilië en China en maken ze kennis met ritmes uit die landen.

Groep 5

Een periode bestaat uit zes weken met 5 video’s per 2 weken. Kennismaken met instrumenten is de rode draad in groep 5. Ze zingen en ‘luchtspelen’ met professionele muzikanten in de video’s. Aan het eind van dit schooljaar maakt ieder kind een keuze voor een instrument en kan, indien mogelijk, de stap maken naar naschoolse muziekeducatie.

Groep 6

Een periode bestaat uit zes weken met 5 video’s per 2 weken. Het thema dit jaar is wereldmuziek. In periode 1 en 2 leren we Lula Dawa kennen. Een meisje uit een ver land. Kinderen zingen haar verhaal en schrijven hun eigen teksten. Empathie, hoe is het om uit zo’n ver land te komen, staat centraal. In periode 3, 4 en 5 trekken we de wereld over (Japan, Rusland, Brazilië, V.S. en Spanje) en maken kennis met de cultuur en lied uit dat verre land.

Groep 7

Een periode bestaat uit zes weken met 5 video’s per 2 weken. Nu staat de popmuziek centraal. Deze stijl wordt onderzocht op zijn muzikale DNA. Wat zijn de muzikale eigenschappen? Als we dat weten kunnen we dan zelf een hit schrijven? Kinderen gaan actief aan de slag en aan het eind van het schooljaar hebben ze een paar eigen hits in handen.

Groep 8

Een periode bestaat uit zes weken met 5 video’s per 2 weken. Het laatste schooljaar bestaat uit de muzikale canon. In elke video staat een ‘venster’ centraal rondom een muzikaal thema. Alle muzikale begrippen die de kinderen hebben geleerd komen nu in verschillende thema’s nog een keer voorbij. Deze vensters zijn een muzikale toetsing om de Muziekonlineindeklas methode mee af te sluiten. (materiaal is in voorbereiding)

Bij de bovenstaande voorbeelden zijn we uitgegaan van de doorgaande leerlijn. Het materiaal voor de moduleversie is hetzelfde maar hier kun je je eigen route en tempo bepalen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de website en zal vanaf half april in de lucht zijn.

Jullie geduld wordt nog even op de proef gesteld en hopen jullie dan te mogen begroeten en de kans te geven om al het lesmateriaal uit te gaan proberen.

Hartelijk groet

Namens het MuziekOnline – team

Hans van de Veerdonk
Ronald Schmitz

Powered by Muziekschool Amsterdam