Home – Oud

Meer informatie volgt binnenkort: 

“Kinderen daadwerkelijk iets leren

en niet alleen maar vermaken.”

Als een kind iets kan wordt het vanzelf leuk!

Muziek online in de klas

Muziekonlineindeklas is de nieuwe online muziekmethode gebaseerd op de succesvolle doorgaande leerlijn ZingzOnline van de muziekschool Amsterdam.

De methode werkt met interactieve video’s (van ca. 8 min.) ondersteund door een docent-lesboek en een muziekwerkboek voor de leerlingen. De methode werkt op zichzelf staand maar kan verdiept worden met de inzet van musici en vakdocenten.

Onze methode richt zich erop dat we kinderen daadwerkelijk iets willen leren en niet alleen maar vermaken: als een kind iets kan wordt het vanzelf leuk!

Wij van Muziekonlineindeklas vinden het vak muziek even belangrijk als rekenen en taal.
Het hart van de methode bestaat uit de online interactieve muziekvideo’s. Hierin gaan juf Barbe en Laureen actief met de kinderen aan de slag en krijgen de kinderen het gevoel dat de muziekjuf werkelijk in de klas staat.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dan sturen we je een mail zodra we live gaan

* indicates required

Door aan te melden ga je akkoord met de privacy voorwaarden

Aanpak

De kinderen worden uitgedaagd mee te doen aan alle vormen van muzikaal gedrag (zingen, luisteren, spelen, bewegen, improviseren, componeren, transformeren, produceren, presenteren en tot slot reflecteren) in actieve werkvormen met muzikale spelletjes geënthousiasmeerd door ‘de digitale muziekjuf’. In hun muziekwerkboek komen alle domeinen aan de orde op het niveau van de kinderen. Ze lezen, schrijven, componeren met als einddoel: wat hebben we deze periode geleerd?

Ieder schooljaar wordt afgesloten met een voorstelling waarin het lesmateriaal van dat jaar centraal staat. Dit kan online of in overleg live op school met eventueel musici uit de buurt.

Barbe in Landsmeer

Leerlijn en module

De muziekmethode kan op twee manieren gebruikt worden.
1. Als doorgaande leerlijn, waarbij je het hele programma middels een kalender doorloopt.
2. In de moduleversie waarbij je zelf een keuze maakt uit de aangeboden thema’s en deze naar eigen mogelijkheden in je lesrooster inpast.

De doorgaande leerlijn:

In de doorgaande leerlijn is er een vaste volgorde van de videolessen.
Gedurende het hele schooljaar komen in vijf periodes alle thema’s aan bod.

De modules:

In de moduleversie maak je een keuze uit de verschillende thema’s en roostert die gedurende schooljaar naar eigen inzicht. Het kalenderoverzicht blijft bestaan maar nu niet ingedeeld in weken en dagen maar je volgt simpel de nummers van de video’s.

Het schooljaar bestaat uit vijf periodes van zes weken

  • Periode 1 tot de herfstvakantie
  • Periode 2 tot de kerstvakantie
  • Periode 3 tot de voorjaarsvakantie
  • Periode 4 tot de meivakantie
  • Periode 5 tot de zomervakantie

Kort overzicht van de inhoud van de videolessen van per schooljaar in de leerlijn.

Groep 7

Een periode bestaat uit zes weken met 5 video’s per 2 weken. Nu staat de popmuziek centraal. Deze stijl wordt onderzocht op zijn muzikale DNA. Wat zijn de muzikale eigenschappen? Als we dat weten kunnen we dan zelf een hit schrijven? Kinderen gaan actief aan de slag en aan het eind van het schooljaar hebben ze een paar eigen hits in handen.

Groep 8

Een periode bestaat uit zes weken met 5 video’s per 2 weken. Het laatste schooljaar bestaat uit de muzikale canon. In elke video staat een ‘venster’ centraal rondom een muzikaal thema. Alle muzikale begrippen die de kinderen hebben geleerd komen nu in verschillende thema’s nog een keer voorbij. Deze vensters zijn een muzikale toetsing om de Muziekonlineindeklas methode mee af te sluiten. (materiaal is in voorbereiding)

Lesmateriaal

Het lesmateriaal staat altijd handig naast de video’s waarmee je werkt zodat je snel toegang hebt tot je leermiddelen.

Bladmuziek
Hier tref je alle liedjes aan in notenschrift van de desbetreffende periode (leerlijn) of thema (module).

Liedjes clips
Hier staan alle video’s met liedjes uit de desbetreffende periode of thema op een rij.

Lesboek docent
Per periode of thema zijn alle video’s uitgeschreven als lesmateriaal (per lesvideo één A4). Hiermee kan de leerkracht/ vakdocent de inhoud differentiëren en aanpassen aan het niveau van zijn leerlingen en eigen mogelijkheden.

Muziekwerkboek leerlingen
Dit werkboek beslaat een heel schooljaar en bestaat uit aanvullend, verdiepend lesmateriaal. Aan het eind van het schooljaar heeft ieder kind een waardevol eigen muziekboek met daarin alles wat ze hebben geleerd. Zo ervaren de leerlingen muziek (wat natuurlijk leuk is!) ook als een serieus vak.

Leskaarten
Uitprintbare leskaarten die in de klas gebruikt kunnen worden om actief met de kinderen muzikale spelletjes te doen.

Scholing
Om nog beter te kunnen werken met de methode en het vak muziek, bestaat er een scholing die gegeven wordt door de makers van deze methode.

Bij de bovenstaande voorbeelden zijn we uitgegaan van de doorgaande leerlijn. Het materiaal voor de moduleversie is hetzelfde maar hier kun je je eigen route en tempo bepalen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de website en zal vanaf half april in de lucht zijn.

Jullie geduld wordt nog even op de proef gesteld en hopen jullie dan te mogen begroeten en de kans te geven om al het lesmateriaal uit te gaan proberen.

Hartelijke groeten,

Namens het MuziekOnline – team

Hans van de Veerdonk
Ronald Schmitz

Powered by Muziekschool Amsterdam

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dan sturen we je een mail zodra we live gaan

* indicates required

Door aan te melden ga je akkoord met de privacy voorwaarden